LP/2018/753 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o technických podmienkach návrhu rybovodov a monitoringu migračnej priechodnosti rybovodov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal materiálu do MPK.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 19 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Osobitná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Všeobecná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 17 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
vlastný-materiál.doc 98 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Dôvodová-správa.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Príloha-č.-1---mon.-migr.-priechodnosti.doc 104 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Príloha-č.-2---mon.-migr.-priechodnosti.docx 27 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
rybie-pasma.docx 297 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
rybie-pásma---Morava,-Dunaj.pdf 3 MB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
rybie-pásma---Hron,-Ipeľ,-Slaná.pdf 4 MB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
rybie-pásma---dolný-Váh.pdf 5 MB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
rybie-pásma---horný-Váh.pdf 6 MB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
rybie-pásma---Bodrg,-Hornád,-Poprad,-Bodva.pdf 4 MB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
rybie-pásma---prehľad-SR.pdf 6 MB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
analýza-vplyvov-na-podnikateľske-prostredie.docx 22 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
analýza-vplyvov-na-životné-prostredie.docx 18 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 24 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 2 kB Vlastný materiál Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 25 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 29 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať