LP/2018/752 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal materiálu do MPK.docx 17 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 17 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 22 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Osobitná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Všeobecná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dôvodová-správa.docx 19 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Vlastný-materiál.docx 94 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
príloha-č.-1.xls 34 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
príloha-č.-2a.docx 16 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
príloha-č.-2b.docx 15 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
príloha-č.-2c.docx 17 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
príloha-č.-3a.xls 35 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
príloha-č.-3b.xls 35 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
príloha-č.-3c.xls 35 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
príloha-č.-4.xls 33 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
príloha-č.-5a.docx 16 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
príloha-č.-5b.docx 15 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
príloha-č.-5c.docx 17 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
príloha-č.-6.xls 42 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
príloha-č.-7.docx 18 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
príloha-č.-8.xls 36 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
príloha-č.-9.xls 32 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
príloha-č.-10.doc 55 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
príloha-č.-11.docx 17 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
príloha-č.-12.xlsx 11 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
príloha-č.-13.docx 18 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
príloha-č.-14.xls 28 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
príloha-č.-15.docx 170 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
príloha-č.-16.xls 33 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 2 kB Vlastný materiál Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 53 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 61 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať