LP/2018/684 Vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 567/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Dôvodová správa - Osobitná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Všeobecná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
dolozka_vybranych_vplyvov.rtf 256 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
analyza_vplyvovPP.rtf 178 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
sprava_o_ucasti_verejnosti.rtf 117 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 25 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 31 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Obal materiálu na rokovanie Stálej pracovnej komisie pre technické právne predpisy pri Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
vlastny_mat.rtf 292 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
dovodova_vseobecna.rtf 56 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
dovodova_osobitna.rtf 173 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
dolozka_zlucitelnosti.rtf 85 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
konsolidovane_znenie.rtf 426 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať