LP/2018/678 Vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky Vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 629/2002 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Dôvodová správa - Všeobecná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Osobitná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
analyza_vplyvovPP.rtf 134 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
sprava_o_ucasti_verejnosti.rtf 98 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
dolozka_vybranych_vplyvov.rtf 200 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 24 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 29 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Obal materiálu na rokovanie Stálej pracovnej komisie pre technické právne predpisy pri Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
vlastny_mat.rtf 141 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
dovodova_vseobecna.rtf 46 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
dovodova_osobitna.rtf 83 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
dolozka_zlucitelnosti.rtf 124 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
konsolidovane_znenie.rtf 100 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
predkladacia_sprava.rtf 48 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať