LP/2018/622 Návrh Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na doplnenie uznesenia vlády č. 7 z 13. januára 2016 k Štátnemu programu sanácie environmentálnych záťaží (2016 – 2021)

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
4.-vlastný-materiál.docx 17 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 20 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 23 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
6.-Vyhlásenie-predkladateľa.rtf 47 kB Doložka prednosti medzinarodnej zmluvy pred zákonmi Prevziať Prevziať
1.-obal_vláda.doc 36 kB Doložka prednosti medzinarodnej zmluvy pred zákonmi Prevziať Prevziať
2.-uznesenie_vláda-_navrh.rtf 82 kB Doložka prednosti medzinarodnej zmluvy pred zákonmi Prevziať Prevziať
5.-dolozka-vybranych-vplyvov.docx 25 kB Doložka prednosti medzinarodnej zmluvy pred zákonmi Prevziať Prevziať