LP/2018/551 Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Správa o účasti verejnosti.docx 17 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 21 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
12vykonavaci2_vyhlaska-predpoklady-priloha1.pdf 143 kB Návrh vykonávacích predpisov Prevziať Prevziať
12vykonavaci2_vyhlaska-predpoklady-priloha2.pdf 132 kB Návrh vykonávacích predpisov Prevziať Prevziať
12vykonavaci2_vyhlaska-predpoklady-priloha3.pdf 124 kB Návrh vykonávacích predpisov Prevziať Prevziať
10tabzh_2000-43.rtf 90 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
10tabzh_2000-78.rtf 91 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
10tabzh_2006-54.rtf 92 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
10tabzh_2011-93.rtf 93 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
07e_informatizacia.rtf 150 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 2 kB Vlastný materiál Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 175 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Obal materiálu na rokovanie Hospodárskej a socialnej rady Slovenskej republiky.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Zákon - návrh uznesenia vlády.docx 24 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
05vseobecna.docx 24 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
06osobitna.docx 68 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
02vyhlasenie-o-bezrozpornosti.docx 23 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
04vlastnymaterial.docx 106 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
04vlastnymat-priloha.docx 12 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
07a_financne.docx 57 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
07c_socialne.docx 35 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 26 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
10tabzh_1977-486.docx 22 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
12vykonavaci1_nariadenie.docx 40 kB Návrh vykonávacích predpisov Prevziať Prevziať
13vykonavaci2_vyhlaska-predpoklady.docx 23 kB Návrh vykonávacích predpisov Prevziať Prevziať
14vykonavaci3_vyhlaska-vzdelavanie.docx 34 kB Návrh vykonávacích predpisov Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 219 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať