LP/2018/546 Zákon z .../2018,ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal materiálu do MPK.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Zákon - návrh uznesenia vlády.docx 24 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 21 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 20 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 25 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 17 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
5_vlastnymat_581_final.docx 80 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
6_dovodova_sprava_vseobecna_581.docx 16 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
7_dovodova_sprava_osobitna_581.docx 42 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
9_analyza_vplyvy_rozpocet_verejnej_spravy_581.docx 45 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
10_analyza_vplyv_podnik_prostredie_581.docx 19 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
11_analyza_socialnych_vplyvov_581.docx 27 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
13_komunike_581.docx 15 kB Návrh komuniké Prevziať Prevziať
14_vyhlaska_cakacky_581_navrh.docx 38 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
15_vyhlaska_VRNI_581.docx 88 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 137 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať