LP/2018/537 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z ... 2018 č. MF/013593/2018-421, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
vlastny_material_po_schvaleni_LRV.rtf 179 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
stanovisko_komisie_LRV.pdf 21 kB null Prevziať Prevziať
oznamenie.rtf 48 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
konsolidovane_znenie.rtf 196 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 2 kB Vlastný materiál Prevziať Prevziať