LP/2018/456 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 158 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Zákon - návrh uznesenia vlády.docx 24 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 20 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
dolozka_vplyvov.docx 24 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
analyza_vplyvov_na_informatizaciu_spolocnosti.docx 17 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
analyza_vplyvov_na_podnikatelske_prostredie.docx 40 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
analyza_vplyvov_na_rozpocet_verejnej_spravy.docx 44 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
dovodova_sprava.docx 49 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
vlastny_mat.docx 70 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
dolozka_zlucitelnosti.docx 16 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
obal_HSR-SR.docx 17 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
obal.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 184 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
obal.docx 17 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
konsolidované-znenie.docx 274 kB Finálna inštrukcia Prevziať Prevziať