LP/2018/456 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal materiálu do MPK.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Zákon - návrh uznesenia vlády.docx 24 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
dolozka_vplyvov.rtf 216 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
analyza_vplyvov_na_informatizaciu_spolocnosti.docx 17 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
analyza_vplyvov_na_rozpocet_verejnej_spravy.rtf 370 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
vplyvy_na_podnikatelske_prostredie.rtf 293 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
dovodova_vseobecna.rtf 71 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
dovodova_osobitna.rtf 179 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
vlastny_mat.docx 60 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
dolozka_zlucitelnosti.rtf 82 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 158 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 168 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 2 kB Vlastný materiál Prevziať Prevziať