LP/2018/454 Riadne predbežné stanovisko k návrhu SMERNICE RADY, ktorou sa mení smernica Rady 2016/112/ES, pokiaľ ide o sadzby dane z pridanej hodnoty

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Návrh uznesenia vlády.docx 23 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 24 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
vlastny_material_sadzby.docx 44 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Analýza-vplyvov-na-podnikateľské-prostredie.docx 17 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
PART-2018-30255V1.pdf 258 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
ST-5335-2018-INIT-SK.docx 115 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 20 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Obal materiálu do MPK.docx 17 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 24 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
rev_vlastny_material_sadzby.docx 44 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať