LP/2018/428 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 39 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 46 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
_Obal_materialu_VLADA_SR_nove_znenie.docx 22 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
1_vlastny_material.docx 47 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
2_navrh_uznesenia_vlady.docx 15 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
3_predkladacia_sprava.docx 16 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
4_dovodova_sprava_vseobecna_cast.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
5_dovodova_sprava_osobitna_cast.docx 39 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
6_dolozka_vplyvov_analyzy.docx 53 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
7_dolozka_zlucitelnosti.docx 28 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
8_sprava_o_ucasti_verejnosti.docx 21 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
9.1_tabulka_zhody_2016_1065.docx 25 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
9.3_tabulka_zhody_2006_112.docx 24 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
9.2_tabulka_zhody_2017_2455.docx 29 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
9.4._tabuľka_zhody_2018_912.docx 21 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
12_vyhlasenie_predkladatela.docx 12 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
13_konsolidovane-znenie-pravneho-predpisu_.docx 1 MB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať