LP/2018/403 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 290/2016 Z. z. o podpore malého a stredného podnikania a o zmene a doplnení zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 177/2018 Z. z.

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Správa o účasti verejnosti.docx 18 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
5_Dovodova-správa_dotácie.docx 26 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 40 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 34 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Zákon - návrh uznesenia vlády.docx 24 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 19 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 24 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 19 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 44 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
1_obal.docx 14 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
5_Dolozka-zlucitelnosti_aktualizovana.docx 30 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
4_Dolozka-vplyvov.docx 33 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
2_Vl.-mat._aktualizovany.rtf 310 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
7_tabulka-zhody_aktualizovana.docx 26 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
7_Tabuľka-zhody_aktualizovana.docx 142 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
3_Dovodova-správa.docx 29 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať