LP/2018/32 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky,ktorou sa ustanovujú indikačné kritériá na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v zariadení sociálnej pomoci a ktorou sa ustanovuje vzor návrhu zodpovednej osoby o potrebe poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti osobe umiestnenej v zariadení sociálnej pomoci

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal materiálu do MPK.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 19 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 17 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 22 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Osobitná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Všeobecná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
IK-Predkladacia-správa-upravené-.docx 14 kB Doložka prednosti medzinarodnej zmluvy pred zákonmi Prevziať Prevziať
IK-vlastný-materiál-upravené-.doc 99 kB Doložka prednosti medzinarodnej zmluvy pred zákonmi Prevziať Prevziať
IK-Dôvodová-správa---všeob.-časť-upravené-.docx 13 kB Doložka prednosti medzinarodnej zmluvy pred zákonmi Prevziať Prevziať
IK-Dôv.-správa-osob.-časť-upravené.docx 11 kB Doložka prednosti medzinarodnej zmluvy pred zákonmi Prevziať Prevziať
IK-DOLOŽKA-ZLUČITEĽNOSTI.docx 11 kB Doložka prednosti medzinarodnej zmluvy pred zákonmi Prevziať Prevziať
IK-doložka_vplyvov.docx 17 kB Doložka prednosti medzinarodnej zmluvy pred zákonmi Prevziať Prevziať
IK-sprava_o_ucasti_verejnosti.rtf 125 kB Doložka prednosti medzinarodnej zmluvy pred zákonmi Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 31 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 39 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 39 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 2 kB Vlastný materiál Prevziať Prevziať