LP/2018/305 Vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 223/2002 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon)

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 24 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 30 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 2 kB Vlastný materiál Prevziať Prevziať
vlastny_material.rtf 214 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
predkladacia.rtf 48 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
dovodova_vseobecna.rtf 47 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
dovodova_osobitna.rtf 129 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
dolozka_zluc.rtf 53 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
dolozka_vybranych_vplyvov.rtf 218 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
analyza_vplyvovPP.rtf 145 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
konsolidovane_znenie_223_2002.rtf 191 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
obal.rtf 56 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
sprava_o_ucasti_verejnosti.rtf 97 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať