LP/2018/154 Aktualizácia Akčného plánu (2018-2019) Národného programu rozvoja starostlivosti o pacientov so zriedkavými chorobami v Slovenskej republike na obdobie rokov 2016 – 2020

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 21 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Analýza-vplyvov-na-rozpočet-verejnej-správy.docx 42 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 24 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Predkladacia-sprava-(1).docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Vlastný-materiál.docx 36 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Navrh-Uznesenia-vlady.rtf 270 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Doložka-vplyvov.docx 27 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Navrh-komunike.docx 18 kB Návrh komuniké Prevziať Prevziať
Obal-na-rokovanie-vlady.docx 21 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať