LP/2018/149 Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na 107. zasadnutí Generálnej konferencie Medzinárodnej organizácie práce od 28. mája do 8. júna 2018 v Ženeve

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
107-zasadnutie---návrh-účasti-delegácie---vlastný-materiál.rtf 132 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Obal materiálu do MPK.docx 17 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 21 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Návrh komuniké.docx 14 kB Návrh komuniké Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 23 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Návrh uznesenia vlády.docx 26 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
107-zasadnutie---návrh-účasti-delegácie---príloha-1-k-doložke-vplyvov---analýza-vplyvov-na-rozpočet-verejnej-správy.rtf 270 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
107-zasadnutie---návrh-účasti-delegácie---obal.rtf 60 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
107-zasadnutie---návrh-účasti-delegácie---obal.rtf 60 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
107-zasadnutie---návrh-účasti-delegácie---obal.rtf 60 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 19 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 23 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať