LP/2018/125 Riadne predbežné stanovisko k návrhu nariadenia, ktorým sa stanovujú emisné normy pre nové osobné automobily a nové ľahké úžitkové vozidlá ako súčasť integrovaného prístupu Únie na zníženie emisií CO2 z ľahkých vozidiel a ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 715/2007 (prepracované znenie)

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
03_Predbežné-stanovisko_vlastný-materiál.docx 53 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Obal materiálu do MPK.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
04_analyza-socialnych-vplyvov.docx 35 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
04_Vplyvy-podnikatelske-prostredie_automobily-CO2.docx 28 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
04_Vplyvy-rozpocet-verejnej-spravy_automobily-CO2.docx 36 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
04_Vplyvy-zivotne-prostredie_automobily-CO2.docx 20 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Návrh uznesenia vlády.docx 23 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Návrh komuniké.docx 14 kB Návrh komuniké Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 22 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 21 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
vyhodnotenie-LP-2018-125-vznesene-pripomienky_po-rozporovom-konani_final.docx 46 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
03_Predbežné-stanovisko_vlastný-materiál_po-rozporovom-konani.docx 54 kB Finálne predbežné stanovisko Prevziať Prevziať