LP/2018/124 Štvrtá správa o stave používania štátneho jazyka na území Slovenskej republiky

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Návrh komuniké.docx 14 kB Návrh komuniké Prevziať Prevziať
Príloha-č.-3--Prehľad-sťažností-občanov_MK-SR.docx 24 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Príloha-č.-4-Prehľad-sťažností-občanov_RVR.doc 64 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Príloha-č.-5-Prehľad-zistených-porušení_RVR-sankcie.doc 40 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Príloha-č.-6-ŠŠI-podklady-do-správy.doc 171 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 46 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
vlastmat.docx 126 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Príloha-č.-1-Prehľad-školení-z-jazykovej-kultúry.docx 37 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Príloha-č.-2.docx 17 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Príloha-č.-7-Prehľad-plnenia-odporúčaní_regionálne-školstvo.docx 34 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Príloha-č.-8-VŠ---zapracované-pripomienky-z-MPK.docx 44 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Príloha-č.-9---prehľad-opodstatnených-podnetov-na-MK-SR.docx 30 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Návrh uznesenia vlády.docx 26 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
obal.docx 15 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať