LP/2017/951 Opatrenie Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z.z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v znení neskorších predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 82 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 2 kB Vlastný materiál Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 19 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 24 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Tabulka-zhody.docx 70 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 20 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
3-Dôvodová-správa-všeobecná-časť.docx 14 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
9-Vznesene-pripomienky-MPK.docx 62 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
8-Oznámenie-o-vydaní-opatrenia.docx 13 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Opatrenie-ÚPPVII.DOCX 99 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Dôvodová-správa-osobitná-časť.docx 46 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Obal materiálu na uverejnenie v Zbierke zákonov SR.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať