LP/2017/915 Návrh na ratifikáciu Protokolu, ktorým sa mení článok 50 písmeno a) Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
0.-Obal-po-LRV-čl.-50.docx 16 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
1.-Návrh-uznesenia-vlády-SR_čl.-50.rtf 215 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
2.-Predkladacia-správa_čl.-50.rtf 80 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
3.-Návrh-uznesenia-NR-SR_čl.-50.rtf 220 kB Návrh uznesenia NR SR Prevziať Prevziať
4.-Text-protokolu-v-slovenskom-jazyku_cl.-50.rtf 77 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
5.-vlastný-materiál_čl.-50-a-Dohovoru_jazyky-ICAO.pdf 944 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
6.-Doložka-prednosti-medzinárodnej-zmluvy-pred-zákonmi_čl.-50.rtf 95 kB Doložka prednosti medzinarodnej zmluvy pred zákonmi Prevziať Prevziať
7.-Doložka-vybraných-vplyvov_čl.-50.rtf 194 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
8.-Návrh-komuniké.rtf 69 kB Návrh komuniké Prevziať Prevziať
9.-Vyhodnotenie-medzirezortneho-pripomienkoveho-konania.rtf 261 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať