LP/2017/796 Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z ...2017, č. 00463-OL-2017, ktorým sa ustanovujú spádové územia a pevné body pre ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal materiálu do MPK.docx 17 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 19 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 17 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 22 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Osobitná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Všeobecná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
5_Doložka_vplyvov.docx 25 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
6_Doložka_zlučiteľnosti.docx 20 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
3_Dôvodová_správa_všeobecná.docx 19 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
4_Dôvodova_správa_osobitná.doc 59 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
2_navrh-opatrenia-pevne-body-APS-(1).docx 29 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
0_obal_pevné-body-APS.docx 16 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 2 kB Vlastný materiál Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 29 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 35 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať