LP/2017/783 Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Doložka-vplyvov.docx 34 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
analýza-vplyvov-na-služby-verejnej-správy.doc 106 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Dôvodová-sprváva-osobitná-časť.docx 27 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dôvodová-správa-všeobecná-časť.docx 14 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Vlastny-material.docx 74 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Obal-materialu-do-MPK.docx 23 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Zákon - návrh uznesenia vlády.docx 24 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 17 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Návrh komuniké.docx 14 kB Návrh komuniké Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 25 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 135 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 2 kB Vlastný materiál Prevziať Prevziať