LP/2017/761 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal materiálu do MPK.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 17 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Osobitná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Všeobecná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 45 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 57 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Dôvodová-správa---všeobecná-časť.docx 15 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dôvodová-správa---osobitná-časť.doc 53 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Doložka-vybraných-vplyvov.docx 28 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Predkladacia-správa.doc 31 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Stanovisko-13_2018.pdf 453 kB null Prevziať Prevziať
Vlastný-materiál.doc 214 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať