LP/2017/756 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z .... 2017 č. MF/16021/2017-721, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 20. októbra 2015 č. MF/16772/2015-721, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov v znení opatrenia z 24. novembra 2016 č. MF/15394/2016-721

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal_vzory_tlaciv-DP.rtf 54 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 17 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Dovodova_sprava.rtf 61 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Opatrenie.rtf 61 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Analyza_vplyvov_na_rozpocet_VS.rtf 297 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Vplyvy_podnikatelske_prostredie.docx 24 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
DPFOBv17-v1.6-vzor.pdf 183 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
DPPOv17-v1.9-vzor.pdf 160 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
konsolidovane_znenie_opatrenie.rtf 53 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Oznamenie.rtf 52 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 25 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 2 kB Vlastný materiál Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 19 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 23 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 19 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať