LP/2017/751 Zákon o rybárstve

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Návrh komuniké.docx 14 kB Návrh komuniké Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Osobitná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dôvodová-správa_všeobecná-časť.doc 45 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dôvodová-správa_osobitná-časť.doc 120 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 24 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Anylýza-vplyvov-na-podnikat.prostredie.rtf 154 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Anylýza-vplyovv-na-životné-prostredie.docx 21 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Vyhláška.zip 338 kB Návrh vykonávacích predpisov Prevziať Prevziať
Vlastný-materiál.doc 253 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Návrh-vyhlasky-o-podrobnostiach-monitoringu-migračnej-priechodnosti-rybovodov.doc 229 kB Návrh vykonávacích predpisov Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Všeobecná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 164 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Zákon - návrh uznesenia vlády.docx 23 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 204 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 19 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Obal materiálu na rokovanie vlády SR.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať