LP/2017/708 Nariadenie vlády Slovenskej republiky,ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 199/2005 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty v znení neskorších predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Návrh komuniké.docx 14 kB Návrh komuniké Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 18 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 23 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 27 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Analýza-vplyvov-na-podnikateľské-prostredie.docx 22 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Dolozka-vplyvov.docx 28 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Dolozka-zlucitelnosti.docx 28 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Dovodova-sprava---osobitna-cast.docx 19 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dovodova-sprava---vseobecna-cast.docx 22 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
navrh-uznesenia-vlady.docx 33 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
návrh-nariadenia-vlády---vlastný-materiál.docx 320 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Predkladacia-sprava.doc 43 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Tabulka-zhody.doc 59 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 2 kB Vlastný materiál Prevziať Prevziať
Obal.docx 22 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať