LP/2017/610 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal materiálu do MPK.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Zákon - návrh uznesenia vlády.docx 24 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 22 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 17 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Návrh komuniké.docx 14 kB Návrh komuniké Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Osobitná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Všeobecná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 32 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
0_obal_MPK.docx 16 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
1_vlastný-materiál.docx 87 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
2_navrh-uznesenia-vlady.docx 29 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
3_predkladacia-správa.docx 17 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
4_dôvodová-správa_všeobecná.docx 20 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
5_dôvodová-správa_osobitná-časť.docx 47 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
6_Doložka-vybraných-vplyvov.docx 35 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
7_analýza-_verejne_vplyvy.docx 59 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
8_Analýza-vplyvov-na-podnikateľské-prostredie.docx 17 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
10_doložka-zlučiteľnosti.docx 23 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
11_návrh-komuniké.docx 19 kB Návrh komuniké Prevziať Prevziať
12_vykonávací-predpis_cenak.docx 28 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
13_Navrh_vyhlasky_indikacne_kriteria_vzor.docx 19 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
14_navrh_vyhlasky_minimalny_pocet_lozok_OSE.docx 14 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
15_vyhlaska_prerozdelenie_267_12.docx 36 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
16_vykonávací-predpis_traumacentrum.docx 22 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
17_vyhlaska_znaky-zariadeni.docx 15 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
18_vykonávací-predpis_Návrh-nariadenia-vlády-SR.docx 24 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 248 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 305 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 305 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať