LP/2017/608 Návrh riadneho predbežného stanoviska Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ochrane hospodárskej súťaže v leteckej doprave, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 868/2004

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
návrh-predbežného-stanoviska_868-2004.docx 72 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Obal materiálu do MPK.docx 17 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Nariadenie-868-ADD2-aj.pdf 407 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Nariadenie-868-ADD2-sj.pdf 489 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Nariadenie-868-anglická-verzia.pdf 793 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Nariadenie-868-slovenská-verzia.pdf 924 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Nariadenie-868-impact-assesment.pdf 2 MB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
171---PPK_MDaV_Nariadenie-EP-a-R-o-ochrane-hospodárskej-súťaže-v-leteckej-doprave.docx 21 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
analýza-vplyvov_868-2004.docx 53 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Návrh uznesenia vlády.docx 23 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Návrh komuniké.docx 14 kB Návrh komuniké Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 22 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 20 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať