LP/2017/566 Správa o priebehu a výsledkoch prerokovania Konsolidovanej tretej, štvrtej a piatej periodickej správy Slovenskej republiky o implementácii Dohovoru o právach dieťaťa pred Výborom OSN pre práva dieťaťa a návrh gescie k Záverečným odporúčaniam Výboru OSN pre práva dieťaťa

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 42 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
d)-vlastný-materiál.rtf 665 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
c)-predkladacia-správa.rtf 61 kB Doložka prednosti medzinarodnej zmluvy pred zákonmi Prevziať Prevziať
f)-doložka-vybraných-vplyvov.rtf 180 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
e)-vyhodnotenie-medzirezortného-pripomienkového-konania.docx 58 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
g)-návrh-komuniké.rtf 34 kB Návrh komuniké Prevziať Prevziať
a)-obal-Záverečné-odporúčania-Výboru-OSN-pre-práva-dieťaťa.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
b)-návrh-uznesenia-vlády-SR.rtf 203 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať