LP/2017/465 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
analyza_vplyvov_na_podnik_prostr.rtf 137 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
dovodova_vseobecna_cast.rtf 118 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 25 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
analyza_vplyvov_na_rozpocet.rtf 276 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
vyk_pred.rtf 465 kB Návrh vykonávacích predpisov Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 20 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
dovodova_osobitna_cast.rtf 156 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
paragrafove_znenie.rtf 273 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
obal.rtf 50 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať