LP/2017/464 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 56 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 66 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 20 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Zákon - návrh uznesenia vlády.docx 24 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Návrh komuniké.docx 14 kB Návrh komuniké Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 18 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
dovodova_vseobecna.docx 18 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
vplyvy_na_podnikatelske_prostredie.docx 22 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
analýza_vplyvov_na_rozpocet_verejnej_spravy.docx 37 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
teza_vyhlaska.docx 18 kB Návrh vykonávacích predpisov Prevziať Prevziať
vyhlásenie_predkladatela.docx 12 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 25 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
dovodova_osobitna.docx 43 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
vlastny_mat.rtf 324 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
obal-vlada_nové-znenie.rtf 62 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
tabulka_zhody_Smernica-Rady-(EÚ)-2016_1164.rtf 430 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
tabulka_zhody_Smernica-Rady-(EÚ)-2016_2258-(DAC-5).rtf 190 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať