LP/2017/4 Zákon z ...2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 85 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 2 kB Vlastný materiál Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 97 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
vlastny-material.rtf 2 MB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
uznesenie.rtf 242 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
predkladacia.rtf 63 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
dovodova-sprava---vseobecna-cast.rtf 121 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
dovodova-sprava----osobitna-cast.rtf 515 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dolozka-vybranych-vplyvov.rtf 191 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
analyza_dolozka_vplyvov.rtf 163 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
dolozka-zlucitelnosti.rtf 199 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
tabulka-zhody-2014-65-1-cast.rtf 2 MB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
tabulka-zhody-2014-65-2.cast.rtf 2 MB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
tab-zhody-II-2014-91---UCITS.rtf 189 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
komunike.rtf 45 kB Návrh komuniké Prevziať Prevziať
obal.rtf 73 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať