LP/2017/384 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Doložka vplyvov.docx 29 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 19 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
06_Vplyv-na-rozpočet-verejnej-správy_po-PPK.docx 36 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
06_Vplyvy-na-podnikatelske-prostredie_po-PPK.docx 24 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
06_Socialne-vplyvy_MPK.docx 29 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
06_Vplyvy-zivotne-prostredie_MPK.docx 16 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
12_Tézy_vyhlášky_vykon_371_MPK.docx 13 kB Návrh vykonávacích predpisov Prevziať Prevziať
12_Tézy_vyhlášky_373_MPK.docx 13 kB Návrh vykonávacích predpisov Prevziať Prevziať
12_Tézy_vyhláška-o-evidenčnej--a-ohlasovacej-povinnosti_MPK.docx 12 kB Návrh vykonávacích predpisov Prevziať Prevziať
05_dovodova-sprava_osobitna-cast_MPK.docx 70 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Návrh komuniké.docx 14 kB Návrh komuniké Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
05_dôvodová-správa--všeobecná-časť_MPK.rtf 87 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Zákon - návrh uznesenia vlády.docx 24 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
01_vlastný-materiál_MPK.docx 78 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
09_tabulka-zhody-batérie_MPK.rtf 701 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
09_tabulka-zhody-PCB_MPK.rtf 337 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
09_tab_zhody-elektro_MPK.docx 115 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
09_tabulka-zhody-rámcovej-smernice-o-odpadoch_MPK.rtf 1 MB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
09_tabulka-zhody-obaly_MPK.rtf 731 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
Obal materiálu do MPK.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 18 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 2 kB Vlastný materiál Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 316 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 347 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať