LP/2017/384 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Návrh komuniké.docx 14 kB Návrh komuniké Prevziať Prevziať
Zákon - návrh uznesenia vlády.docx 24 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 18 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 316 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 357 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 371 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 383 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 383 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 35 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 20 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
LRV_dôvodová-správa--všeobecná-časť.rtf 90 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
LRV_vlastný-materiál-odpady.docx 93 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
LRV-dovodova-sprava---osobitná-časť.docx 72 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Obal materiálu na rokovanie LRV SR.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
LRV_tabulka-zhody-baterie.rtf 733 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
LRV-tab_zhody_EEZ-2012-19.docx 147 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
LRV-tab_zhody_obaly-94-62.rtf 793 kB Doložka prednosti medzinarodnej zmluvy pred zákonmi Prevziať Prevziať
LRV_tabulka-zhody-PCB.rtf 370 kB Uznesenie Vlády SR Prevziať Prevziať
LRV_tabulka-zhody-ramcovej-smernice-o-odpadoch.rtf 1 MB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
LRV_Vplyv-na-rozpočet-verejnej-správy.docx 36 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
LRV_Vplyvy-na-podnikatelske-prostredie.docx 23 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
LRV_Socialne-vplyvy.docx 29 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
LRV_Vplyvy-zivotne-prostredie.docx 16 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
LRV-vplyvy-na-informatizaciu-spolocnosti-2016.docx 33 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Novela-365_vlastný-materiál_príloha-k-novele-zákona_28.7..docx 17 kB Návrh vykonávacích predpisov Prevziať Prevziať
návrh-novely-vyhlášky-366_2015.doc 370 kB Návrh vykonávacích predpisov Prevziať Prevziať
návrh-novely-vyhlášky-371_2015.doc 155 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
návrh-novely-vyhlášky-373_2015.docx 18 kB Návrh vykonávacích predpisov Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 2 kB Vlastný materiál Prevziať Prevziať