LP/2017/372 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 99 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vplyvy-na-podnikatelske-prostredie.docx 92 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Návrh komuniké.docx 14 kB Návrh komuniké Prevziať Prevziať
Obal-materialu-na-rokovanie-Hospodarskej-a-socialnej-rady-Slovenskej-republiky.docx 25 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 19 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Doložka-vybraných-vplyvov.docx 36 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 133 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vplyvy-na-sluzby-verejnej-spravy-pre-obcana.doc 161 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Dolozka-zlucitelnosti.doc 52 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Navrh-uznesenia-vlady-SR.rtf 185 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Obal-materialu_rokovanie-Legislatívnej-rady-vlády-SR.rtf 92 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Novela-vyhlášky.rtf 253 kB Návrh vykonávacích predpisov Prevziať Prevziať
Obal-materialu_rokovanie-vlády-SR.rtf 92 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Vlastny-material.rtf 492 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Dovodova-sprava_vseobecna-cast.rtf 71 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dôvodová-správa_osobitna-cast.rtf 177 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 2 kB Vlastný materiál Prevziať Prevziať