LP/2017/357 Návrh na povolenie výnimky podľa § 45 ods. 5 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov pre Železnice Slovenskej republiky, Bratislava“

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal materiálu do MPK.docx 17 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
uznesenie.docx 34 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
predkladacia.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Návrh komuniké.docx 14 kB Návrh komuniké Prevziať Prevziať
dolozka_fin.docx 27 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
vlastnymat.docx 31 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Ponukové-konanie--výpis-zo-zápisu.pdf 486 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Špecifikácia-a-ocenenie-majetku.pdf 69 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Vyhlásenie-o-finančnom-zabezpečení.pdf 343 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Zmluva-o-uzavretí-budúcej-zmluvy-I..pdf 334 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Zmluva-o-uzavretí-budúcej-zmluvy--II..pdf 217 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Zmluva-o-uzavretí-budúcej-zmluvy---III..pdf 560 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Znalecký-posudok--I..pdf 371 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Znalecký-posudok---II..pdf 371 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Znalecký-posudok--III..pdf 384 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Znalecký-posudok--IV..pdf 339 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Znalecký-posudok--V..pdf 359 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 22 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 31 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať