LP/2017/342 Koncepcia rozvoja poľovníctva v Slovenskej republike – národný program rozvoja poľovníctva a zachovania genofondu voľne žijúcej zveri

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal materiálu do MPK.docx 17 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Návrh komuniké.docx 14 kB Návrh komuniké Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 52 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Návrh uznesenia vlády.docx 23 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 21 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 23 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
3-Vlastný-materiál.docx 152 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
4-prílohy-č.-1,2,3,6.doc 109 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
4-Príloha-č.-4-Optimálna-druhová-štruktúra-zveri-(cieľový-NKS)-podľa-poľovných-oblastí.docx 24 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
4-príloha-č.-5-1-až-5-3-Požadovaný-JKS-podľa-poľovných-oblastí-v-jednotlivých-rokoch---kópia.doc 613 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 65 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať