LP/2017/340 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal materiálu do MPK.docx 17 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Zákon - návrh uznesenia vlády.docx 24 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Návrh komuniké.docx 14 kB Návrh komuniké Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 19 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Osobitná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Všeobecná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 26 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Vlastný-materál-MPK.docx 78 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Dôvodová-správa-všeobecná-časť-MPK.doc 41 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dôvodová-správa-osobitná-časť-MPK.docx 29 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Analýza-vplyvov-na-rozpočet-verejnej-správy.docx 26 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Analýza-vplyvov-na-podnikateľské-prostredie.docx 18 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Analýza-vplyvov-na-životné-prostredie.docx 12 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Analýza-vplyvov-na-informatizáciu-spoločnosti.docx 13 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Analyza-vplyvov-na-služby-verejnej-správy-pre-občana.doc 105 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 64 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 74 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať