LP/2017/34 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
obal_LRV_SR.rtf 40 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
uznesenie.rtf 193 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
predkladacia.rtf 46 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
vlastnymat.docx 142 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
dovodova_vseobecna_cast.rtf 72 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
dovodova_osobitna_cast.rtf 461 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
dolozka_vplyv.docx 36 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
01-vplyvy-na-rozpocet-verejnej-spravy-2016.docx 58 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
02-vplyvy-na-podnikatelske-prostredie-2016.docx 89 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
03-socialne-vplyvy-2016.docx 53 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
05-vplyvy-na-informatizaciu-spolocnosti-2016.docx 33 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
06-vplyvy-na-sluzby-verejnej-spravy-pre-obcana-2016.docx 75 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Analyza-vybranych-spravnych-poplatkov_po_MPK.xlsx 44 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
dolozka_zluc.docx 17 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
tab_zhod.docx 111 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
Sprava_o_ucasti_verejnosti.pdf 185 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
konsolidovane_znenie_435_2001.docx 87 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
konsolidovane_znenie_444_2002.docx 62 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
konsolidovane_znenie_517_2017.docx 94 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
konsolidovane_znenie_506_2009.docx 67 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
konsolidovane_znenie_145_1995.docx 30 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
pripokon.docx 115 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
komunike.rtf 33 kB Návrh komuniké Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 54 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 2 kB Vlastný materiál Prevziať Prevziať