LP/2017/34 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
obal.rtf 42 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
paragrafove_znenie.rtf 745 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
dovodova.rtf 539 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
dolozka_vplyv.rtf 231 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
01-vplyvy-na-rozpocet-verejnej-spravy.docx 58 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
02-vplyvy-na-podnikatelske-prostredie.docx 89 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
03-socialne-vplyvy.docx 53 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
05-vplyvy-na-informatizaciu-spolocnosti.docx 33 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
06-vplyvy-na-sluzby-verejnej-spravy-pre-obcana.docx 75 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Analyza-vybranych-spravnych-poplatkov.xlsx 45 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
dolozka_zluc.rtf 80 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
tab_zhod_98_71.docx 17 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
tab_zhod_2004_48.docx 28 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
tab_zhod_2008_95.docx 21 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
tab_zhod_2015_2436.docx 112 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 2 kB Vlastný materiál Prevziať Prevziať