LP/2017/32 Zákon z ...... 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 75 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Tabulka_zhody_29.6.2017-(002).rtf 562 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
Obal materiálu na rokovanie Národnej rady SR.docx 21 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 92 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
4a_Dovodova_sprava_vseobecna_cast.rtf 82 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
4b_Dovodova_sprava_osobitna_cast_vr.rtf 97 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
5_vlastný-materiál.nrsr.rtf 268 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
6_Doložka-vybraných-vplyvov.rtf 190 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
6a_Analyza-vplyvov-podnikatelske-prostredie_NRSR.rtf 180 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 24 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 21 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
SBA-TEST-MSP.rtf 903 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 2 kB Vlastný materiál Prevziať Prevziať