LP/2017/266 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 26 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 33 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 20 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
dolozka_vplyv.rtf 201 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
dovodova_vseobecna.rtf 65 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
dovodova_osobitna.rtf 119 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
vlastny_mat.rtf 126 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
obal.rtf 66 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 2 kB Vlastný materiál Prevziať Prevziať