LP/2017/145 Zákon o technickej normalizácii a o zmene zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 80 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 23 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Návrh komuniké.docx 14 kB Návrh komuniké Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Obal materiálu na rokovanie LRV SR.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Zákon - návrh uznesenia vlády.docx 24 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 112 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
4_dôvodová-správa_všeobecná-časť.docx 25 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
5_dôvodová-správa_osobitná-časť.docx 40 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
12_návrh-vykonávacieho-predpisu.docx 96 kB Návrh vykonávacích predpisov Prevziať Prevziať
9_správa-o-účasti-verejnosti_scenár-2.docx 28 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
11_príloha_analýza-vplyvov-na-podnikateľské-prostredie.docx 37 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 21 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
1_vlastný-materiál.docx 97 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať