LP/2016/949 Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z ...... 2016, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. decembra 2015 č. 09467/2015, ktorým sa ustanovujú pravidlá kódovania chorôb a pravidlá kódovania zdravotných výkonov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Doložka zlučiteľnosti.docx 17 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 22 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Osobitná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Všeobecná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 25 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Dovodova_vseobecna-(1).rtf 183 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dovodova-sprava_osobitna-(2).rtf 58 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
oznamenie-zbierka-zakonov.rtf 46 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
vlast.material.vestnik.rtf 207 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
predkladacia-sprava.rtf 47 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Obal materiálu na uverejnenie v Zbierke zákonov SR.docx 17 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať