LP/2016/827 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 97 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 17 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 120 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 20 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Obal materiálu na rokovanie Národnej rady SR.docx 21 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 26 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
vplyvy_rozpocet_verejnej_spravy.rtf 311 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
vplyvy-na-sluzby-verejnej-spravy-pre-obcana.rtf 294 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
vlastnymat.rtf 350 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
tab_zhody.rtf 130 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
dovodova_vseobecna.rtf 90 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
dovodova_osobitna.rtf 199 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať