LP/2016/738 Informácia o priebehu a výsledkoch zasadnutia Rady pre všeobecné záležitosti 24. júna 2016 v Luxemburgu a Európskej rady 28.-29. júna 2016 v Bruseli

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Návrh záznamu z rokovania vlády Slovenskej Republiky.docx 18 kB Návrh záznamu z rokovania vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
vlastný-materiál.docx 64 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
obal.docx 49 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
komunike.docx 46 kB Návrh komuniké Prevziať Prevziať