LP/2016/737 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení neskorších predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
návrh-vyhlášky.docx 23 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
príloha--č.-29.doc 458 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
príloha-č.-30.doc 709 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Odôvodnenie---všeobecná-časť.docx 15 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Odôvodnenie---osobitná-časť.docx 21 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Obal materiálu do MPK.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 17 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 22 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 18 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 19 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 2 kB Vlastný materiál Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 22 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať