LP/2016/694 Riadne predbežné stanovisko k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2010/13/EÚ o koordinácii niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym opatrením v členských štátoch týkajúcich sa poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb s ohľadom na mieniace sa podmienky trhu

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal materiálu do MPK.docx 17 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
SK-verzia-AVMSD-návrh-st09479.sk16.docx 166 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Obal-materialu-do-MPK-(13).docx 24 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 24 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 30 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 21 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
po-MPK_riadne-predbezne-stanovisko-k-navrhu-zmeny-smernice-o-AVMSD.docx 52 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
socialne-vplyvy.docx 28 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať