LP/2016/649 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
paragrafove_znenie.rtf 166 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
dovodova.rtf 299 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
obal.rtf 45 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať