LP/2016/647 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Zákon - návrh uznesenia vlády.docx 24 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Všeobecná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Návrh komuniké.docx 14 kB Návrh komuniké Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Osobitná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 52 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 76 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
dolozka_zlucitelnosti.rtf 146 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
predkladacia.rtf 51 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
vlastny-material.rtf 254 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
dovodova_vseobecna.rtf 43 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
dovodova_osobitná-.rtf 69 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
01-vplyvy--na-rozpocet-verejnej-spravy--2016.rtf 300 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
02-vplyvy-na-podnikatelske-prostredie-2016.rtf 147 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
03-socialne-vplyvy-2016.rtf 192 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
04-vplyvy-na-zivotne-prostredie-2016.rtf 60 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
05-vplyvy-na-informatizaciu-spolocnosti-2016.rtf 78 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
06-vplyvy-na-sluzby-verejnej-spravy-pre-obcana-2016.rtf 285 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
dolozka-vybranych-vplyvov-2016.rtf 217 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
vyhlasenie_-predkladateľa.rtf 190 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 19 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Obal materiálu na rokovanie vlády SR.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
obal_vlada.rtf 47 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať