LP/2016/646 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Zákon - návrh uznesenia vlády.docx 24 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 20 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 24 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Návrh komuniké.docx 14 kB Návrh komuniké Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
analyza_dolozka_vplyv.docx 16 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 56 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 66 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Obal materiálu na rokovanie LRV SR.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
tab-zhody-2013-36.rtf 102 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
tab-zhody-2015-2392.rtf 313 kB Doložka prednosti medzinarodnej zmluvy pred zákonmi Prevziať Prevziať
dovodova.rtf 169 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
predkladacia.rtf 62 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
vlastnymat.rtf 448 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
dovodova.rtf 173 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 2 kB Vlastný materiál Prevziať Prevziať