LP/2016/615 Informácia o vydaných aproximačných nariadeniach vlády Slovenskej republiky v I. polroku 2016 a o zámere prijímania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v II. polroku 2016

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Návrh komuniké.docx 14 kB Návrh komuniké Prevziať Prevziať
Príloha-č.-1---vydané-aproximačné-nariadenia-vlády-SR-v-I.-polroku-2016.docx 37 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Príloha-č.-2-–-zámer-prijímania-aproximačných-nariadení-vlády-SR-v-II.-polroku-2016.docx 31 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
vlastný-materiál.doc 30 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Predkladacia-správa---vláda.doc 24 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Návrh uznesenia vlády.docx 24 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Dolozka-vplyvov-new.docx 33 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 28 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 24 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Obal materiálu na rokovanie Národnej rady SR.docx 21 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať